Τι προβλέπει η νέα έκθεση για το ελληνικό χρέος

 Τι προβλέπει η νέα έκθεση για το ελληνικό χρέος

 Το πράσινο φως για την εκταμίευση της επόμενης δόσης προς την Ελλάδα, αλλά και την έκθεση για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, όπως διαμορφώθηκε στην συνεδρίαση του Eurogroup της Δευτέρας, περιλαμβάνει το προσχέδιο της έκθεσης προόδου του μνημονίου των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ειδικότερα, στην έκθεσή της η Κομισιόν, με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου, συνιστά εκταμίευση των κεφαλαίων του EFSF υπό την προϋπόθεση της συνέχισης της υλοποίησης των δεσμεύσεων εκ μέρους της Ελλάδας.
Η Κομισιόν διαβεβαιώνει ότι το δεκαετές μορατόριουμ στην πληρωμή τόκων από τα δάνεια του EFSF θα είναι έντοκο και δεν θα προκαλέσει ζημία στον μηχανισμό, ενώ αναφέρεται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα το 2016 θα φτάσει στο 4,5% του ΑΕΠ, το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 4,2% το 2013 και θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς το 2014 που θα επιταχυνθούν στο 3,7% το 2016, ενώ οι πρόσθετες ανάγκες λήψης δημοσιονομικών μέτρων για τη διετία 2015-2016 προσδιορίζονται σε 6,4 δισ. ευρώ.
Προειδοποιεί, επίσης, ότι εάν δεν εφαρμοστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όπως έχουν συμφωνηθεί, τότε ενδέχονται καθυστερήσεις στην ανάπτυξη.
Σε ότι αφορά την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, επισημαίνεται ότι οι προοπτικές έχουν επιδεινωθεί συγκριτικά με το Μάρτιο του 2012, κυρίως λόγω των καθυστερήσεων στις διαπραγματεύσεις, αλλά και της παράτασης του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος 4,5% του ΑΕΠ για το 2016.
Η συμφωνία των Βρυξελλών για την Ελλάδα, αναφέρεται στην έκθεση, προβλέπει την εγκατάλειψη του σεναρίου μείωσης των εκδόσεων και αναβολή του για μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση των αναγκών χρηματοδότησης της χώρας κατά 9 δισ. ευρώ την περίοδο 2012 – 2014.
Παρότι, από στην έκθεση δεν συμπεριλαμβάνεται το αποτέλεσμα της επαναγοράς ομολόγων, επισημαίνεται ότι το όφελος από την εμπλοκή των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης που έχουν οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες στη μείωση των χρηματοδοτικών τους αναγκών, υπολογίζεται σε 600 εκατ. ευρώ.
Χαρακτηρίζεται, επίσης, ως «θετική» η συνέχιση της διαδικασίας απομόχλευσης των ελληνικών τραπεζών, για την ορθή προσαρμογή των επιχειρηματικών τους μοντέλων στο υφεσιακό περιβάλλον, προειδοποιώντας, ωστόσο, για τα επίπεδα ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου